28 februari, 2021

Rörrenovering: kostnadseffektiv och snabb reparation av avloppsrör

Om ett avloppsrör har skadats kan en renovering av rören reparera skadan. Läckage och skador på avloppsrör inträffar över tid och bör åtgärdas snabbt. Ett läckagetest kan hjälpa till att upptäcka skador på rörledningar. En efterföljande renovering kan undvika dyra konsekvenser. Det finns olika metoder för lagandet av ledningarna. Vår rörrengöringstjänst kan bestämma vilken process som är det mest effektiva att välja med, med hänsyn till alla speciella funktioner. Vad är en rörrenovering? Med en professionell renovering av dina rör kan defekta områden i ett rörsystem tas bort. Skador och läckor kan ha olika skäl. De märks ofta i samband med ett misslyckat läckagetest och orsakas av följande händelser:  De har gått av  Mycket rostiga rör  Trasiga rör  Rötter har växt in i dem  läckande och defekta röranslutningar Som ett resultat av dessa händelser kan spillvattnet sippra bort. Denna så kallade infiltration kan ha dödliga effekter och borttagningen är ofta förknippad med höga kostnader. Det är därför viktigt att avslöja en defekt i avloppsröret så snabbt som möjligt och att göra något åt skadan. I detta sammanhang är rörrenovering en av de effektiva renoveringsmetoderna. Företag inom Stambyten är de som ska utföra detta jobbet åt dig och ingen annan. Fördelarna med renovering av rör Fördelarna med denna metod är att den kan utföras relativt billigt och snabbt. Ändå kan ett perfekt resultat uppnås på detta sätt. Kostnaderna bärs inte av hyresgästen utan av ägaren. I vissa fall täcker byggförsäkring kostnaderna, till exempel om ett rör går sönder. Förutom kostnadseffektivitet finns det andra fördelar med avloppsrehabilitering:  Renoveringsarbeten utförs utan att öppna golv och väggar  Bygg- och rivningsarbeten kan undvikas, vilket innebär att det inte heller kommer lämnas byggnadsdam och rester ifrån rivning och byggandet  Kort montering på ena sidan och lång livslängd på andra sidan  Gamla rör hålls kvar och fungerar som form för det nya  Optimerad rörstatik genom introduktion av korta eller slangfoder  Miljövänligt: besparingar på cirka 60 kg spillvatten per meter Hur genomförs renoveringen av avloppsrör? Innan renoveringen av avlopp genomförs måste skadan lokaliseras. En tidigare rengöring av avloppsröret underlättar bedömningen. Det är då möjligt att genomföra läckagetestet. Ett optiskt läckagetest kan utföras, till exempel, genom en kamerainspektion. Efter bedömningen kan lämplig procedur väljas och tillämpas. Vi använder grävfria rehabiliteringsmetoder som kort- och slangfoder för rör. I den korta fodermetoden införs ett kort foder i det defekta röret och det defekta området stängs med det. Om det finns flera skador i röret används för det mesta slangfodret. För detta ändamål används ett rörfoder för renoveringen i inversionsprocessen. Slangen härdar i röret och skapar ett nytt, intakt rör inuti det befintliga röret. Rörrenoveringen i tre steg Renoveringen av röret består av tre steg: Först utförs ett läckagetest med en kamera. Det defekta röret repareras sedan med ett kort foder eller slangfoder beroende på vilken skada som fastställts. Och slutligen måste kontroll och dokumentation äga rum. Den slutliga kamerakontrollen säkerställer att röret är helt intakt igen och kan anslutas till

Läs mer »