3 november, 2020

Bergvärme är den idealiska uppvärmningen för hemmet

Den geotermiska värmepumpen som använder geotermisk energi eliminerar dyra energiräkningar! Med installation av en geotermisk värmepump som centralvärme, utvinner du effektivt värmen från marken för att värma huset eller för att tillhandahålla hushållsvatten. Dyra energiräkningar är en saga historia! Geotermiska värmepumpar är också en hållbar och ekologisk lösning för miljön. Vad är geotermiska värmepumpar? Geotermiska värmepumpar är värmepumpar som utvinner nödvändig värme från marken eller grundvattnet. Vi kallar denna process geotermisk energi. En geotermisk värmepump är ett fullständigt alternativ till de klassiska formerna för uppvärmning. Drift av en geotermisk värmepump? En geotermisk värmepump består av tre delar : – Värmekällan (botten) – Värmepumpen – Klimatsystemet (panna och värmare) En sond som innehåller en blandning av vatten och glykol placeras i jorden genom ett hål i jorden på ett djup av 75 till 125 meter. En cirkulationspump skickar blandningen genom sonden. Den nuvarande blandningen av glykol och vatten extraherar värmen från jorden. Kylmediet förångas i sin tur och komprimeras av en kompressor. Samtidigt ökar trycket och temperaturen på kylvätskan. Ett leveranssystem eller rörsystem i marken samlar upp detta utvunna värme från jorden och avger det i hemmet. Denna process upprepas ständigt. Geotermisk energi är en outtömlig och stabil värmekälla. Geotermisk energi eller geotermisk energi är en värmekälla som inte utsätts för temperatursvängningar. Jordens stabila energi är outtömlig och till och med lämplig för större installationer. Så inte bara för att tillhandahålla energiproduktion hos vanliga hushåll. Geotermiska värmepumpar, eller som den ofta kallas bergvärme, ger därför den bästa effektiviteten. Geotermisk värmepump behöver inte en stor trädgård. Folk tror ofta att installationen av en geotermisk värmepump kräver en stor trädgård. Detta är ett tydligt missförstånd. När allt kommer omkring kan det underjordiska rörsystemet (som är flera tiotals meter långt) placeras både vertikalt och horisontellt under marken. Den nödvändiga markborrningen för mindre trädgårdar är därför mer intensiv och kostar också lite mer. Geotermisk värmepump med golvvärme. En geotermisk värmepump är alltid ansluten till ett golvvärmesystem eller till en uppvärmning av en pool. Men du kan också använda geotermisk energi för varmvattenpannan eller en kombination av golvvärme och varmvattenproduktion. Priset för att installera bergvärme. Pris och installationskostnader för en geotermisk värmepump bestäms av husets värmebehov. Eftersom ett underjordiskt rörsystem krävs för installation av bergvärme, är installationskostnaden högre än till exempel en luft-vatten-värmepump. Underytans struktur är också en avgörande faktor för geotermiska värmepumpar. Att investera i en geotermisk värmepump minimerar till stor del framtida prisökningar på energi. Det är därför inte lätt att ge målpriser för en specifik geotermisk värmepump eftersom värmebehovet och strukturen på underytan är avgörande faktorer. Bergvärmen i Stockholm till exempel kan lätt prissättas efter en kontroll av hushållets värmebehov.

Läs mer »