Byggfirma

Oavsett om det gäller storskaliga projekt eller mindre byggprojekt: Med ALED har du rätt partner vid din sida.
Vad skiljer oss från andra byggfirmor? Våra kunder säger att vår tekniska excellens i kombination med vår helhetssyn och våra kvalitetsstandarder. Vi kombinerar vår 150-åriga kompetens med framåtblickande koncept – inom alla delar av byggbranschen.

Du hittar mer information om byggfirma Stockholm här

Du hittar mer information om byggfirma Göteborg här

Som fullserviceleverantör med omfattande kunnande står vi inför varje utmaning och levererar skräddarsydda lösningar. Vår portfölj sträcker sig från allmän planering genom ALED Design & Engineering till totalimplementering. ALED är en pålitlig partner från anläggningsarbeten till särskild grundkonstruktion och tunnel till infrastruktur och anläggningsarbeten samt miljöteknik.
Byggnader
Vi formar stadsbilder och mycket mer.
Oavsett om kontor, lägenheter, utbildningsinstitutioner, sjukhus, köpcentra eller hotell – varje projekt står för individuella behov och särskilda krav. Att uppfylla dessa önskemål i alla avseenden är vårt mål, för vilket vi använder våra många års erfarenhet och vårt medarbetares engagemang. Speciellt inom byggbranschen inser vi många projekt som inte bara är avsedda att uppfylla sitt syfte, utan också att inspirera.

Som fullserviceleverantör och byggfirma vet vi hur viktig exakt, praktisk planering och genomförande av hög kvalitet är.Vi är en stark och pålitlig partner från planering till löpande verksamhet. Med tanke på vår egen 150-åriga historia värdesätter vi också värdet av historiska byggnader. Vi tar inte bara över renoveringen av kulturminnesmärkta byggnader, utan också vitalisering av kulturbyggnader eller betongreparationer.
Industriella
När kvalitet, funktionalitet och avtalade tider bestämmer.
Industriellt byggande är en fråga om tillit. Med erfarenhet, kompetens och specialistkunskap ger vår byggfirma råd och till följer våra kunder i deras krävande projekt. Projekten rör sig ofta i dimensioner som ställer de högsta kraven på befruktning, genomförande och logistik. Vi arbetar som en total entreprenör, huvudentreprenör eller huvudentreprenör. Många industribyggnadskunder och byggfirmor har arbetat med oss i decennier och kontaktar oss ständigt med nya projekt. Du litar på vårt företags kunnande, kvaliteten på våra personliga råd och vår tillförlitlighet.

Vårt fokus sträcker sig långt
Infrastruktur
Livskvalitet kan byggas.
Infrastruktur är livlinan i vårt moderna samhälle. ALEDs byggfirma är specialist från enskilda byggtjänster till komplexa storskaliga och transportinfrastrukturprojekt. Dessa inkluderar tekniska strukturer som broar, passager, gångtunnlar, öppna eller åliggande tunnlar, samt järnvägsspår, kraftverk, motorvägar och rörledningskonstruktion.
ALED är en av de ledande europeiska leverantörerna inom områden som gruvdrift under jord, konventionella proshoots inom shotcrete-konstruktion eller högteknologisk maskindrift.
När det gäller byggprojekt i innerstaden är det ofta också en fråga om att genomföra dem samtidigt som den dagliga trafiken eller strikta säkerhetsåtgärder upprätthålls. Här garanterar vi effektiv projektledning, exceptionella byggfirmor med felfri styrning och utvecklar trafiklösningar samt koncept för tekniskt genomförande i nära samarbete med alla intressenter. Noggrann planering och exakt utförande av erfarna team är vår styrka.
Design och teknik
Planera och beräkna.
ALED Design & Engineering kombinerar idag hela planering och beräkning av ALED-koncernen med fokus på byggnadskonstruktion. Grupprelevanta specialistkompetenser, såsom hållbarhet och modellering av bygginformation finns också inom byggfirman. Som ett oberoende dotterbolag grundades Bango i SVERIGE i juni 2012 i Stockholm. Grundandet av det svenska dotterbolaget med säte i Stockholm följde i november 2013. Idag har Bango ytterligare platser i Uppsala, Enköping och Gävle. Under 2015 omsatte vi hela 300 miljoner kronor med närmare 300 anställda.

Avdelningarna för supply management, arkitektur, bygginformationsmodellering, byggnadsteknik internationell, teknik med områdena konstruktion och förberedelse av konstruktion, hållbarhet och. Vi drar stor nytta av Aled-koncernens erfarenhet och kompetens och från dess högt kvalificerade och dynamiska medarbetare.

Som allmän planerare garanterar vi i ALED våra kunder utmärkt planeringskvalitet samt kostnads- och deadline-tillförlitlighet, även för tekniskt och arkitektoniskt krävande byggprojekt. Vi uppnår denna kvalitet inte minst genom kontinuerlig utveckling av tillämpad teknik och kontinuerlig utbildning av våra medarbetare. Vi står för ett pålitligt och samarbetssamarbete som kännetecknas av särskild flexibilitet och handslagskvalitet.