Värmepumpar

Värmepumpar ger värme och varmvatten på ett miljövänligt sätt. De är ett hållbart alternativ till en oljakombipanna. Regeringen ger ett bidrag för att köpa en värmepump och har sänkt skatten på el. Värmepumpar utvinner värme från luft, jord eller grundvatten. Med ett slags kylskåpsmotor uppgraderas denna värme till en användbar temperatur. Med lite kraft får du mycket värme. I kombination med flödet av sol eller vind, är detta en av de mest hållbara värmesystem. I Sverige (2015) har cirka 100 000 hus en värmepump och antalet växer. LUFT-/VATTENVÄRMEPUMP Vid nybyggnation används jorden ofta som källa. Men i befintliga bostäder är det svårt att bygga en källa under trädgården. Därför, i befintliga hus, är uteluften ofta väljs som en källa, med en värmeväxlare på taket eller i trädgården. Det finns värmepumpar som du kombinerar med en oljabaserad HR-panna (hybrid) och helt elektriska värmepumpar. Standardvärmepumpen ger endast uppvärmning. En värmepump-panna ger bara varmvatten. En kombi-värmepump gör båda. Det är klokt att isolera ditt hem ordentligt innan du köper en värmepump. Viktigt vid byte till ett fullvärmepumpsystem är att huset värms upp med ett värmesystem med låg temperatur (LTA) som golv/väggvärme eller LTA-radiatorer

PRISINDIKATION OLIKA SYSTEM (INKLUSIVE MOMS): Hybridvärmepump (exklusive panna) Från 40.000 SEK• Luft / vatten värmepump system: Från 100.000 SEK • Mark / vatten värmepump system: Från 150.000SEK. Priset beror på bland annat behov och familj sammansättning besparingar och underhåll Livslängden på en värmepump är minst 15 år och kräver mindre underhåll än en panna. Med en hybrid värmepump, är besparingen i genomsnitt ca 3000 SEK per år, från en familj med en användning av 1700m³ per år för uppvärmning. SUBVENTION För en värmepump kan du få mellan 20.000 och  25.000 SEK bidrag, beroende på effekt.

HYBRIDVÄRMEPUMP

Hybrid-värmepumpar ger värme och / eller varmvatten på ett miljövänligt sätt. Med hybridvärmepumpen kan ett stort steg tas för att göra hemmet mer hållbart. Koldioxidutsläppen för uppvärmning kan minskas till nästan 50% på grund av minskad elförbrukning. Den el som krävs för värmepumpen kan produceras på ett hållbart sätt av till exempel solpaneler Regeringen finansierar inköp av en värmepump och sänkte skatten på el.  En hybrid värmepump utvinner värme från luft eller jord och utvinner den energin från värmepumpen. Värmepumpens kompressor uppskattar denna energi till en användbar temperatur. Med hjälp av en värmeväxlare frigörs värmen till värmesystemet i huset.

DRIFT-Hybridvärmepumpen arbetar tillsammans med en HR-panna. Värmepumpen ger varmvatten för rumsuppvärmning och HR-pannan ger varmvattenkran. Om det är mycket kallt på vintern, kommer HR-pannan hjälpa till för rumsuppvärmning. Beroende på situationen väljs den mest effektiva enheten. besök http://värmepump-stockholm.nu

Dessutom finns det hybridvärmepumpar som kan anslutas till fjärrvärme eller andra värmenät. besök http://värmepumpgöteborg.nu

VILLKOR: På grund av säkerheten för tillräcklig värme från HR-pannan, villkoren är mindre hårda än för helt elektriska värmepump lösningar, till exempel. Detta gör hybridvärmepumpen till ett hållbart alternativ till befintlig konstruktion. Ltv. Den mest effektiva resulterar i en hybridvärmepump i kombination med lågtemperaturvärme. Genom golv och eller väggvärme eller låg temperatur konvektorer. I de flesta fall kan hybridvärmepumpen också anslutas till befintliga radiatorer men måste ge en högre tillförseltemperatur och är därför mindre ekonomisk. Isolering. På grund av LTV är det viktigt att isolera huset ordentligt först. Tänk på bra tätning och dubbel / trippelglas. Ventilation. Ett välisolerat hus innehåller även god ventilation. När du använder en värmepump, välj värmepump för ventilation med värmeåtervinning. Inkommande kall luft rekommenderas inte vid LTV-uppvärmning.