Det är därför ett läckagetest är nödvändigt

Läcktestning är oerhört viktigt, särskilt innan rörledningar tas i drift. Den sista kontrollen kan säkerställa att avloppsrören är fria från konstruktionsfel och att det inte finns några sprickor och läckor i avloppssystemet.
Men befintliga rör bör också kontrolleras för eventuella defekter vart 10: e år. När allt kommer omkring har varje bevattningssystem en begränsad livslängd och kan, beroende på material, konstruktion och driftsbruk, drabbas mer eller mindre skador över tid.
En förlust av statik kan leda till att det blir brott i rör eller avlopp efter en tid och ha en betydande negativ inverkan på miljön. Naturliga avlagringar, som är resultatet av den dagliga användningen av rören och kan påskyndas genom att små delar inte är bortskaffade, leder till långsam dränering av avloppsvattnet och till allvarliga blockeringar. Framför allt är syftet med läcktestet att hitta läckor i rören. Dessa gynnar utsläpp av avloppsvatten och grundvatten och, sist men inte minst, leder till förorening av grundvatten och äventyrar ens egen hälsa. Detta är inte ett ”gör det själv” jobb utan det behövs högteknologiska kameror som kan filma inne i rören. Dessa högteknologiska kameror kostar en hel del och det är för det mesta enbart Stockholms rörinspektörer som har tillgång till sådan utrustning.
Konsekvenserna av skadade rörledningar märks ofta inte omedelbart av de drabbade, men kan förvärras avsevärt över tid och medföra höga kostnader för renovering av avlopp och rör.

Förfarande för ett läckagetest
I ett läckagetest kontrolleras alla avloppsrör som körs i marken för skador, funktionalitet och även rörlighetens rörlighet. Principen enligt vilken ett professionellt läckagetest utförs kan lätt förklaras med testet med vatten.
Motsvarande rör är tätat trycktätt vid sin lägsta punkt. Vattnet införs sedan i det avsnitt som ska kontrolleras tills en konstant vattennivå har uppnåtts. I ett av testets faser som varar cirka 15 minuter hälls mängden vatten som rinner ut under denna tid och registreras exakt för det efterföljande protokollet. Om det uppmätta värdet överskrider den tidigare definierade tillåtna gränsen eller om inget stabilt värde alls kan uppnås, anses röret vara läckande och måste repareras som ett resultat.

Läckagetest krävs? Skaffa en rörinspektör
Enligt lagen åtar sig fastighetsägare att bygga, driva och underhålla sina respektive system på ett tillförlitligt sätt. Av detta skäl är ett läckagetest nödvändigt då och då. Att hitta rätt specialist är ingen enkel uppgift, särskilt i Stockholms-området. För nödsituationer kan du hitta våra rörmokare som snabbt kan rycka in genom en Google sökning. Observera att läcktester endast får utföras av specialföretag. Rörinspektion Stockholm är ett sådant specialföretag som erbjuder lösningar för nästan alla problem inom avloppssektorn och lyftsystem i hela Stockholm området.
Men det finns också tvivelaktiga företag, i allmänhet kallade avloppshajar, som drar nytta av okunnighet och rädsla för husägare och som orsakar höga kostnader med tvivelaktiga försäljningar från dörr till dörr.
Så du borde bättre komma till en specialist direkt! Vi på Rörinspektion Stockholm har många års erfarenhet inom avloppsteknikområdet och hittar en lösning för alla problem. Vi svarar gärna på dina frågor om läckagetestet för dina avloppsledningar över telefon eller i ett personligt möte.